Què és l’Al·lèrgia? (I)

L’al·lèrgia és una sensibilitat exagerada, que té l’organisme d’algunes persones en front a algunes substàncies que ens trobem a la vida diària anomenades al·lèrgens i, que per a altres persones, són inofensives.

Quan s’inhalen, es toquen o s’ingereixen aquestes substàncies, produeixen a les persones sensibles una sèrie de símptomes característiques i una reacció per part del sistema immunològic degut a la producció d’una quantitat exagerada d’anticossos a l’organisme. Aquests símptomes consisteixen en reaccions inflamatòries de la pell y mucoses.

Tipus d’al·lèrgens

  • Inhaladors o aeroal·lèrgens: pol·len, àcars, epitelis d’animals…
  • Alimentaris: proteïna de la llet de  vaca, ous, fruita,  fruits secs…
  • Fàrmacs: antibiòtics, antiinflamatoris, anestèsics…
  • De contacte: níquel, crom, perfums, làtex…
  • Ocupacionals o laborals: làtex, farina de blat…
  • Verí d’insectes: abelles, vespes, mosquits…

És important destacar que una persona no neix amb una al·lèrgia específica però té una predisposició genètica. En funció dels factors ambientals, la persona es torna al·lèrgica a determinades substàncies, essent capaç de produir una resposta immunològica d’hipersensibilitat i posteriorment al·lèrgia.

Quins són els símptomes més freqüents?

Conjuntivitis al·lèrgica

Afecta als ulls quan s’entra en contacte amb algun al·lergen, de  manera que hi ha una inflamació de la conjuntiva dels ulls produint secreció de llàgrimes i abundants lleganyes.

Rinitis al·lèrgica 

És la malaltia al·lèrgica més freqüent i afecta el 25-30% dels països desenvolupats. Produeix esternuts en salva, picor, congestió nassal i secreció aquosa. Moltes vegades coexisteix amb la conjuntivitis al·lèrgica i també pot associar-se a l’asma al·lèrgic. Pot classificar-se en funció de la seva severitat en lleu, moderada o greu. També en funció de les seves manifestacions, en intermitent o persistent.

Urticària 

És una malaltia cutània que es manifesta amb lesions a la pell en forma de faves que piquen i que poden ser de mesura, forma, color i localització variables. Normalment aquestes lesions no duren més de 24 hores, encara que poden tornar a aparèixer una vegada i una altra. Aquesta malaltia de vegades pot afectar a les parts més profundes de la pell, apareixent inflamacions que són freqüentment a llavis i parpelles. Les causes  més habituals són per picades d’insecte, alimentàries, medicamentoses  o parasitàries. De vegades pot cursar de manera aguda amb una durada d’uns dies, o subagut i crònic amb una durada de més de 6 setmanes.

Dermatitis atòpica o eczema atòpic 

Afecta normalment als nens des de la lactància, però també als joves i adults. Una de les característiques principals és la sequedat cutània que produeix picor intensa i indueix a gratar-se fins a fer-se petites lesions i envermelliment, això és l’eczema.  També, com altres malalties al·lèrgiques, pot cursar de forma crònica i associar-se a d’altres malalties al·lèrgiques respiratòries o alimentàries.

Dermatitis al·lèrgica de contacte 

Es produeix l’al·lèrgia en contactar amb al·lèrgens com níquel o làtex. Produeix picor i descamació derivant a l’eczema. Pot ser crònic i desenvolupar-se de manera lleu, moderada o greu.

Al·lèrgia alimentària 

En aquest cas els al·lèrgens són els aliments que s’ingereixen que provoquen hipersensibilitat. Es manifesta clínicament amb inflor normalment als llavis i boca (síndrome d’al·lèrgia oral); de vegades poden cursar amb manifestacions digestives (Vòmits, diarrees, dolor abdominal) o cutànies (dermatitis atòpica o urticària). Els casos més greus poden produir anafilàxia. Els aliments més freqüents en l’edat pediàtrica són la llet i ous, mentre que en l’edat adulta, són els fruits secs, algunes fruites i els crustacis.

Anafilàxia 

És la malaltia al·lèrgica més greu. Cursa amb una hipersensibilitat generalitzada a nivell sistèmic, d’aparició ràpida i aguda, que pot comprometre la vida. Hi ha una urticària generalitzada que implica a òrgans vitals i provoca hipotensió, dispnea  i pèrdua de coneixement. En els casos greus si no s’administra un tractament adequat,  pot ser mortal.

En un article proper parlarem de les proves diagnòstiques i el tractament, i també us afegirem un conte per nens sobre les al·lèrgies.

Crèdits de les fotos amb llicència CCLimatge al·lèrgia creada per Wael Attili  imatge algues amb copyright de Mike Pennington

One thought on “Què és l’Al·lèrgia? (I)

  1. Retroenllaç: Tractament i diagnòstic d’al·lèrgies (II) | iSalutacasa

Els comentaris estan tancats.