La infermera a domicili. Infermera de referència

isalutacasa

Actualment, ens trobem amb una població que presenta noves necessitats en matèria de salut degut a diversos factors, com la prolongació de la vida, que comporten  una dependència i una variada demanda de serveis.

La demanda normalment busca un servei que ajudi a millorar les necessitats de la vida diària:

  • Una alimentació adequada, amb una nutrició i una hidratació òptimes.
  • L’eliminació adequada de l’orina i la femta.
  • Una higiene completa i una bona protecció de la pell.
  • Un nivell de mobilitat adaptat a les possibilitats de cadascú.
  • L’autonomia per vestir-se i desvestir-se, i la utilització de roba adequada en cada temporada.
  • La seguretat i la protecció contra possibles accidents tant dins la llar com fora.
  • El manteniment de les constants vitals dins dels límits adequats per a cada persona: respiració, temperatura, circulació cardiovascular (FC, TA)
  • Una comunicació adequada, la possibilitat d’expressar-se i de ser escoltat.

Fer-se càrrec d’una persona dependent és una experiència que requereix una dedicació intensa i que, per tant, pot pertorbar la rutina diària dels familiars de la persona afectada. Continua llegint

¿ Quins són els avantatges de la telemonitorització ?

Quan parlem de telemonitorització a l’entorn de la salut, o bé de les tecnologies de la informació TIC a la salut (en termes anglosaxons eHealth), sempre ens queda el dubte de si primer s’han desenvolupat unes tecnologies “màgiques” i després hem de trobar “quin problema” ressolen o és a l’inrevés. Probablement avui hi ha una convergència, d’una banda les tecnologies han evolucionat assolint uns nivells que poden donar solucions tècniques de costos raonables al món sanitari, de l’altra banda estem en una reinvenció del sistema sanitari, que algú podria anomenar una autèntica revolució ja que el sistema actual no podrà pagar els costos si no esdevé més eficient i canviem el model de serveis.

És significatiu veure el volum de noves empreses i inversions relacionades amb la salut, i concretament en telemonitorització. Continua llegint

Can patients improve their own health ? Results from a study of smartphone use in diabetes and hypertension

Can patients improve their own health ? Results from a study of smartphone use in diabetes and hypertension.

It is clear, being at home is always the best. Nevertheless is it cost efficient ? What about people with chronic disease ? As usual there is a chicken and egg circle, until technology is deployed to big amounts of patients, the costs will not be low. If we assume that public healthcare systems need to decrease costs as the public system is not more sustainable (or dramatically over budget), the only chance is going for some remote patient monitoring systems that combine good professional health care at home but being effective based on the remote eHealth monitoring systems.

In general people is not ready for health technology, and health technology and their devices and systems, are not enough user friendly. Think about the elders, the segment of population above 60, far away from being tech-lovers or even worst tech users, and demanding always more face to face attention. The key will be the right combination between direct care services and the use of eHealth systems. One of the hopes is that new generations, and in fact the sons and daughters of current elders, are either digital natives or digital immigrants, they may adopt faster some good eHealth solutions, if they can bring a better quality of life to their parents. Early adopters will not be the patients but the relatives and care givers of the patients. This is the challenge.