Quina és millor notícia ? : més prevenció en salut i qualitat de vida o menys urgències ?

Dies enrere vaig llegir un article on es preguntava perquè era notícia l’increment de les urgències i l’augment  d’ingressos hospitalaris i no ho era quan aquestes assistències disminueixen.

Realment, tenir uns serveis sanitaris que absorveixin un increment de les urgències no vol dir que hi hagi més salut. Què volem doncs ?

Paradoxalment el que busquem els professionals de la salut així com els gestors de salut i centres sanitaris, és el benestar i la salut de les persones, de tota la societat. Per això s’investiga més en ciència i es busca la millora de la qualitat assistencial, també s’intenta buscar equitat amb altres països de la UE i inclòs destacar-nos per una millor assistència sanitària i més sostenible.

Segons el nou pla de salut de Catalunya 2012/2015, hi ha tres grans eixos vertebradors:

  • Més salut i qualitat de vida: Objectius i programes de salut
  • Transformació del model d’atenció: millor qualitat, accessibilitat i seguretat en les intervencions sanitàries. Sistema més orientat als malalts crònics, sistema integrat més resolutiu des de els primers nivells i al territori, sistema de més qualitat i equitat en l’alta especialització.
  • Modernització del model organitzatiu: sistema sanitari més sòlid i sostenible.

Un centre de salut o un hospital es nodreix de la consulta de la gent que busca resoldre els seus problemes de salut i realment viu d’això.

Què passa quan actualment es proposa un canvi en els sistema sanitari on el que es busca és una actuació des de la prevenció de re aguditzacions de malalties cròniques i s’està parlant de telemedicina i de monitorització a domicili i control des del domicili de les persones amb problemes de salut ?

És aquesta la medicina que s’està buscant. Aquest és el tipus de salut on ens hem de dirigir, la prevenció i l’autocontrol amb l’ajut de professionals i eines tecnològiques que ajudin a aquest destí, involucrar el propi pacient en la seva malaltia.

Ha de ser notícia que les urgències als hospitals han disminuït perquè existeix la prevenció i l’autocontrol des del domicili.

Ha de ser notícia la disminució de les llistes d’espera  a les consultes de nivell primari perquè quedaran espaiades degut als controls domiciliaris fets pels equips assistencials.

Ha de ser notícia la disminució d’ingressos hospitalaris ja que es fa prevenció des del domicili i no s’arriba a l’ingrés.

Ha de ser notícia la disminució de les estades hospitalàries tan mèdiques com quirúrgiques degut a  la millora de qualitat de vida dels pacients.

Els centres de salut i els hospitals, s’han d’especialitzar per atendre aquells pacients que recauen o que pateixen malalties agudes fins la seva estabilització. Com a conseqüència es reduiran els ingressos i podrà disminuir el cost del sistema.

El que realment volem tots és tenir salut, estar bé, aquest és l’objectiu primer i no l’invers de reduir les despeses. Treballem tots, tant pacients com professionals sanitaris, en aconseguir-ho, la prevenció comença per un mateix i des de casa.

Anna Pla i Huberti, infermera col.legiada Nº 28710 

2 thoughts on “Quina és millor notícia ? : més prevenció en salut i qualitat de vida o menys urgències ?

  1. Retroenllaç: Com fem el seguiment i control de malalties al domicili? | isalutacasa

  2. Retroenllaç: Com fem el seguiment i control de malalties al domicili? | Blog iSalutacasa

Els comentaris estan tancats.