Com fem el seguiment i control de malalties al domicili?

 

Avantatges de l’ajuda a domicili.

El gran avantatge de l’ajuda a domicili és que aporta al pacient la connexió afectiva amb el grup familiar i dins de l’ambient on tot li és conegut. En el cas de la gent gran, l’ajuda a casa és molt favorable ja que enforteix l’autoestima de la persona que la rep i al mateix temps sosté els vincles familiars.

També és molt útil un servei d’infermeria personalitzat quan no es pot acompanyar als familiars, especialment els més grans, a realitzar estudis o tractaments i, més a més, es donarà un seguiment personalitzat posterior a casa per tal d’educar i aplicar el tractament mèdic indicat.

Les cures d’infermeria a domicili són totes les activitats que realitza el personal infermer especialitzat per satisfer les necessitats del pacient a la pròpia llar, determinades per les seves característiques clíniques i socials.

S’han identificat fins a 249 activitats diferents considerades com cures d’infermeria a domicili! A l’article de la setmana passada Cures i educació sanitària per mantenir la salut a casa en trobareu unes quantes resumides.

Les cures d’infermeria inclouen aspectes bàsics com l’alimentació, la higiene, la mobilització, la respiració, l’eliminació i les tècniques com activitats de diagnòstic, tractament i de comunicació incloent l’educació i la informació al pacient. La infermera de referència és el professional sanitari capacitat i especialitzat per portar-les a terme.

La infermera fa una valoració exhaustiva del pacient, avalua la seva situació mitjançant l’observació, li fa peguntes senzilles per saber l’estat en què es troba i finalment identifica  els problemes. Seguidament farà una planificació de les cures d’infermeria per actuar directament sobre aquests problemes de salut.

Una de les funcions de la infermera és fer un seguiment de la malaltia, per això a iSalutacasa hem creat uns perfils concrets de les malalties cròniques més comunes on hem protocol·litzat el seguiment mitjançant una sèrie de paràmetres vitals a controlar. Aquests paràmetres es poden mesurar i controlar a través de la transmissió de les dades a una plataforma web mitjançant un dispositiu mòbil o smartphone adaptat  que fa de transmissor de dades.

Una vegada les dades han passat a la plataforma web, es gestionen a través d’un quadre de comandament, de manera que permet fer-ne el seguiment diàriament, o amb les freqüències que es designin, amb la visualització per internet. Aquest sistema serveix de recolzament al professional d’infermeria per poder fer el control dels paràmetres vitals i el seguiment de l’estat de la persona. El contacte directe amb el pacient es manté sempre.

En el cas de pacients que necessitin mesurar-se algun paràmetre vital de manera freqüent o vàries vegades al dia, iSalutacasa subministrarà el dispositiu necessari juntament amb el mòbil transmissor de dades o smartphone, per tal que pugui mesurar-se els seus paràmetres de forma còmode des de casa i enviar les dades a la plataforma d’internet. iSalutacasa farà el control de les seves mesures des del quadre de comandament i gestionarà qualsevol alarma que es pugui generar, donant una resposta immediata a través del telèfon o en persona anant a casa del pacient. La infermera de referència coneix al pacient, el seu estat clínic i efectua visites de seguiment al domicili regularment.

És molt important poder obtenir més dades que complementin els paràmetres vitals com són els qüestionaris de salut. Mitjançant preguntes molt concretes de l’estat de la persona que pateix la malaltia crònica, sabrem s’hi ha risc d’agreujament o al contrari, el pacient es manté estable. Els qüestionaris de salut proporcionen la informació de l’estat de la persona, que complementat amb els paràmetres vitals obtinguts, ens permet establir el seguiment complet.

Fem una avaluació continuada dels resultats obtinguts i confeccionem els informes per un millor seguiment per part del pacient, els familiars i el metge especialista.

Amb tot això aconseguim, comoditat, confort, tranquil·litat, prevenció, promoció de la salut, evitem ingressos a l’hospital, evitem ingressos a urgències i trasbalsos per a tothom.

La proposta de serveis d’iSalutacasa, és una forma innovadora de mantenir la nostra salut i la dels que ens envolten siguin petits o grans, controlada, a casa.